phone 499991_1920

Veranderen of transformeren?

Ik moet eerlijk bekennen, ik gebruik de woorden veranderen en transformeren ook vaak door elkaar heen. En dat roept vraagtekens op. Niet alleen bij de mensen met wie ik in gesprek ben, ook bij mijzelf zorgt het zo nu en dan voor verwarring.

Als specialist in transformatie zou ik toch in staat moeten zijn om deze woorden juist te hanteren. Maar wat is nu het verschil tussen de twee woorden? Zoals ik het opvat is het grote verschil tussen de twee woorden dat veranderen vooral een proces is dat aan de buitenkant plaats vindt en waarneembaar is voor de zintuigen en transformeren een proces van binnenuit is en daarmee een onzichtbaar proces is. Dit behoeft denk ik enige toelichting.

Veranderen

Het meest gebruikte woord is met stip veranderen. We gebruiken het te pas en te onpas. Ook in mijn vakgebied verandermanagement. We veranderen het proces, de protocollen, het imago, de kleuren op de muur, de samenstelling van het team, et cetera. Het zijn allemaal zaken die aan de buitenkant gebeuren en waarneembaar zijn met onze zintuigen. Het is vooral het 'verbeteren' van wat we kunnen zien en horen. Het proces van veranderen is te plannen - managen - met behulp van vaste stappen en een mooie doelstelling die SMARTI (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden, inspirerend) is geformuleerd.

Transformeren

cocon.jpeg

Veel minder vaak gebruikt is de term transformeren. Transformeren gaat over de wijze waarop wij denken over wie wij zijn. Het proces is niet stuurbaar, omdat het proces zijn beloop moet hebben; het ontstaat van binnenuit. Het verloop is vaak ook chaotischer dan veranderen, terwijl het na de transformatie veel lichter aanvoelt. We hebben letterlijk iets losgelaten.

Transformeren gebeurt niet aan de hand van vaste stappen; het ontwikkelt zich van binnenuit zonder dat wij dat waar kunnen nemen. 

Een mooie metafoor voor transformeren is de 'verandering' van rups naar vlinder. De rups gaat, als de tijd daar is, een cocon om zich heen maken. Na verloop van tijd kruipt de vlinder uit de cocon. Een wezenlijke transformatie die zich buiten ons waarnemingsvermogen heeft voltrokken.

Transformeren is een ‘proces' wat zich buiten ons waarnemingsvermogen ontvouwt. Het is een proces van binnenuit en is niet feitelijk aan te sturen (te managen). Als je bijvoorbeeld elke dag denkt en voelt dat je ziek wordt, dan word je dat uiteindelijk ook. Je lichaam luistert keurig naar je dominante gedachten en past zich aan naar de ‘wens’. Wanneer je elke dag denkt en voelt dat je fit en energiek bent, past het lichaam zich hierop aan. Het aanpassen van het lichaam gebeurt buiten ons waarnemingsvermogen, maar het gebeurt wel!

Ondanks dat het proces van de daadwerkelijke transformatie niet te managen is, is er wel een belangrijk kenmerk te benoemen, namelijk de achtereenvolgende fasen in een transformatie: van oude orde  naar chaos naar nieuwe orde.

Om dit te duiden gaan we even terug naar de cocon. Wanneer we in de cocon zouden kijken die de rups (oude orde) om zich heen heeft gebouwd, 'zien' we dat de rups vervalt in een vloeistof. De moleculen graan kris kras door elkaar en er is (voor het microscopische oog) een complete chaos. Maar elke stap in deze ogenschijnlijke chaos kent een orde waaruit het lichaam van de vlinder ontstaat. De tussenfase noemen we daarom ook wel cha-orde; het lijkt chaos maar er zit wel degelijk een (onwaarneembare) orde in. 

Wat doen wij bij Onbezorgd Ondernemen

Binnen Onbezorgd Ondernemen zijn wij gespecialiseerd in het faciliteren van transformaties. Wij zijn geen verandermanagers. Wel zijn wij adviseurs/coaches die in staat zijn om die randvoorwaarden te faciliteren waarin organisaties (de mensen!) kunnen transformeren. En als de mensen transformeren, transformeert de organisatie mee...

Benno Rijpkema
specialist in het faciliteren van transformatie

Over ons...

Onbezorgd Ondernemen is gespecialiseerd  in het helpen van organisaties bij hun verander vraagstuk. Wij garanderen jou(w) groei en succes.

Optimaal veranderingen faciliteren als opdrachtgever

Ben je directeur of manager en zit je met een verandervraagstuk dat maar niet goed op gang komt? Bekijk dan eens onze opleiding Sturen van de verandering  Laat je bijscholen in onze unieke bril op kijken naar organisaties, zodat jij de verandering vanuit jouw rol zo goed mogelijk faciliteert. 

Bekijk de opleiding

Optimaal veranderingen ondersteunen als opdrachtnemer

Ben je adviseur, projectleider of staflid en heb je de opdracht gekregen om een verandering te trekken? Bekijk dan eens onze opleiding Veranderexpert  Laat je bijscholen in onze unieke bril op het veranderen van organisaties, zodat jij de verandering vanuit jouw rol zo goed mogelijk ondersteunt.

Bekijk de opleiding

Bestel onze boeken

Boek Succesvol ondernemen
Boek Succesvol ondernemen

Wij delen onze kennis graag. Wil je onze unieke bril leren doorgronden? Bestel dan onze boeken.
Lees meer...