Wij inspireren en ondersteunen mensen en organisaties bij hun transformatie naar onvoorwaardelijke uitwisseling met de omgeving en te evolueren naar een wereld waarin alles mag zijn.

Maak kennis met ons team

Onbezorgd Ondernemen is opgericht door het samengaan van drie specialisten; Pieter Oegema, Benno Rijpkema en Nico Kalkdijk. Pieter en Benno als specialisten op het gebied van transformatie van mens en organsiatie. En Nico als de specialist op het gebied van de fysieke component, de mens als fundament van iedere organisatie. 

Benno%20Rijpkema
Benno Rijpkema
managing partner
Pieter%20Oegema
Pieter Oegema
managing partner
Nico%20rond
Nico Kalkdijk
partner
Goof%20rond
Goof de Vor
senior adviseur
Marleen%20rond2
Marleen Rijpkema 
junior adviseur


Wat zijn Benno's vier kernwoorden

Spiegelen

Wanneer mensen open staan om te leren, vind ik het heerlijk om ze bewust te maken van gedachten en patronen die hen ervan weerhouden om succesvol te zijn.

Zonder oordeel

Ik zou niet kunnen en mogen spiegelen als ik de spiegel breng vol met waarde oordelen. De spiegel zou dan meer over mijzelf vertellen, dan over de ander.
Is dit makkelijk? Nee! Een oordeel heb je snel.
Maar met veel training wordt het steeds makkelijker.

Veranderkracht

Bewustwording is de eerste stap, nieuw gedrag aanleren en dit volhouden is de tweede. Soms is de confrontatie heel lief, en soms ook wat harder.
Het is maar net wat de ander nodig heeft ;-)

Dankbaar

Niks is zo krachtig als oprechte dankbaarheid. Het is de ultieme liefdevolle energie. Elke dag ben ik mij bewust van de mooie dingen die ik voor anderen mag doen. Ik geniet intens van de kleine momenten.
Dat betekent veel leven in het ‘nu’ en telkens de keuze maken om de mooie dingen te zien in plaats van de vervelende kant.


Wat zijn Pieter's vier kernwoorden

Oprecht

Wanneer je eerlijk naar jezelf kunt kijken, ben je in staat om te groeien en belemmerende patronen te doorbreken. Oprecht in houding en gedrag is voor mij de basis om voor jezelf te staan en trots te zijn op wie je bent.

Snel naar de kern

Gedrag van mensen, lichamelijke symptomen, weerstand etc. is voor mij een bron van informatie om snel naar de kern van het probleem te komen. In mijn beleving ligt de kern van het probleem vaak voorbij symptomen en gedrag. Ik richt me niet op symptoombestrijding en snel (kortstondig) resultaat. Ik faciliteer een verandering altijd vanuit de kern.

Zonder oordeel

Ieder mens of organisatie heeft zijn verleden. In dit verleden zijn mooie en pijnlijke momenten voorgevallen. Al deze momenten hebben bijgedragen aan het punt waar jij of de organisatie nu staat. We kunnen de geschiedenis niet wissen of wegstoppen en dus vraagt het om erkenning. In mijn houding ben ik om deze reden altijd meerzijdig partijdig oftewel zonder oordeel.

Gewortelde resultaten

Ik ga altijd voor het “gewortelde” resultaat. Dit is het resultaat waar je als mens/organisatie de eigen overlevings- en afweermechanismen onder ogen komt, erkent, loslaat en vervangt door stimulerende overtuigingen. Je leeft niet meer in het verleden. Zo kun je vanuit je ware identiteit/reden van bestaan succesvol zijn. Je bent geidentificeerd met je kern. Een kern die staat als een huis en klaar is voor groei danwel tegenslag.


Wat zijn Goof's vier kernwoorden

Creatief

Voor mij betekent creatief zijn het vermogen om te denken in kansen. Dit kunnen mogelijkheden zijn buiten de gebaande paden waar je nog nooit aan hebt durven denken, en die bevrijdend kunnen werken. Soms zijn het ook mogelijkheden die zo voor de hand liggend zijn dat je ze over het hoofd ziet. Creativiteit is voor mij ook bron om mijzelf en mensen op ideeën te brengen die waardevol zijn voor zichzelf, maar ook in de beroepspraktijk.

Mens voorop

Mijn motto is dat het resultaat de mens dient en niet andersom. Wanneer mensen met veel plezier hun werk kunnen verrichten met vertrouwen in zichzelf en de omgeving dan volgen de successen vanzelf. Ieder mens is uniek, mag er zijn en draagt bij.
In mijn benadering staat de mens voorop. Ik zie het als mijn missie mensen en organisatie te helpen naar groei, ontwikkeling en succes. 

Helpen naar doen

Een goed idee, plan en besluit wordt nog mooier als de voornemens worden uitgevoerd in de praktijk (en niet eindigen in een bureaula of databestand). Ik heb gewerkt met een collega die bij herhaling zei: “Beleid is wat je ziet”. Met die uitspraak in mijn achterhoofd kijk ik ook naar wat er gebeurt bij onze opdrachtgevers. Helpen naar doen is een weg vol vragen en keuzes die gemaakt moeten worden om de verandering naar een gewenste situatie tastbaar te maken.

Harmolodics

Eem zeer persoonlijke bron voor mijn visie op ons werk is muziek. Zelf speel ik saxofoon en heb een voorkeur voor (jazz)improvisatie. Improvisatie werkt alleen als de band echt luistert en echt gaat spelen door open te staan voor de inbreng van anderen en die ideeën te verbinden. De compositie of het thema staat centraal als kader en iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor melodie, harmonie en ritme. Als de band deze elementen laat bewegen tot het kookpunt komen er enorme krachten vrij. Jazzpionier Ornette Coleman noemde deze benadering Harmolodics. Voor mij sluit dit aan waar Onbezorgd Ondernemen voor staat.


Wat zijn Marleen's vier kernwoorden

Mens

Zowel in de Bedrijfskunde als in de Sociologie; overal staat de mens centraal. Mensen staan hierin nooit alleen, en beschouw ik altijd in het grotere geheel. Hoe individualistisch de wereld wellicht soms ook lijkt, de onderlinge verbinding en de systemen waar we in zitten zijn altijd aanwezig. De wisselwerking tussen mensen is mijn grootste interessegebied.

Ondernemen

Nieuwe kansen pakken en altijd zoeken naar oplossingen. Niet bij de pakken neer zitten, maar kijken waar nieuwe mogelijkheden zijn!

Nieuwsgierig

Er zit ontzettend veel moois in de wereld om ons heen, en hierover kan ik me blijven verwonderen. Mijn interesses zijn dan ook heel erg breed. Zet mij in een boekenwinkel neer, en ik ben tijden zoet.

Creatief

Nieuwe dingen creëren, lekker creatief bezig zijn. Heerlijk vind ik dat!

Ontstaansgeschiedenis

Onbezorgd Ondernemen is in 2014 opgericht door Pieter Oegema en Nico Kalkdijk. In 2015 is Benno Rijpkema toegetreden.

Benno Rijpkema is zijn loopbaan als adviseur begonnen bij een groot adviesbureau in het midden van het land, en sinds 2009 is hij voor zichzelf begonnen onder de naam Rijpkema Advies Groep. Rond 2012 heeft Benno zijn eerste boek geschreven na een onderzoek onder ruim 100 succesvolle ondernemers: Succesvol ondernemen. Van dit boek zijn inmiddels ruim 2.500 exemplaren verkocht. Naast zijn advies- en coachwerk geeft Benno les aan hbo en mbo studenten en lezingen voor netwerken en organisaties die iets met het thema ondernemen en/of veranderen willen doen.

Pieter Oegema is zijn adviesloopbaan begonnen vanuit zijn eigen bureau Oegema Coaching & Training. Naast zijn werk als adviseur en coach, werkt Pieter nog voor de Provincie Fryslân. Hiervoor heeft Pieter zijn sporen verdiend bij een groot advieskantoor binnen de ICT-sector. Hier was hij ook accountmanager van het jaar. Zijn hart gaat uit naar het doorgronden van de psychologische krachten binnen de veranderkunde.

Nico Kalkdijk is direct na zijn studie Fysiotherapie werkzaam als fysiotherapeut. Inmiddels heeft Nico zijn praktijk meerdere vestigingen binnen Leeuwarden en geldt hij als een vooraanstaande fysiotherapeut in de wijde omtrek.

In 2013 hebben Benno en Pieter samen het bureau iSucces opgezet. De naam iSucces staat voor de eigen verantwoordelijkheid die ieder mens heeft om zelf een succes van zijn of haar leven te maken. De klanten van iSucces zijn mkb ondernemingen, kleinere overheden en individuen. Ondertussen hadden Pieter en Nico het bureau Onbezorgd Ondernemen opgezet met als doel om bedrijven te ondersteunen bij het gezond helpen maken van werknemers. Nico bracht zijn kennis in van het fysieke lichaam en wat mentale processen doen in het lichaam (psychosomatiek) en Pieter zijn kennis over bedrijven. De twee bedrijven iSucces en Onbezorgd Ondernemen kwamen in het werk steeds dichter tegen elkaar aan te liggen. Hierdoor is in 2015 het besluit genomen om gezamenlijk verder te gaan en er één bedrijf van te maken: Onbezorgd Ondernemen.

Vanaf 2016 hebben Pieter en Benno zich steeds verder ontwikkeld in het systeem- fenomenologisch werken. Een methode die inzicht biedt in de "ondoorgrondelijke" sturende wetmatigheden van houding en gedrag van mensen binnen organisaties en families. De informatie die zij met deze methode verkrijgen over opdrachtgevers en de systemen waarin zij opereren, is een belangrijke sleutel gebleken voor succesvolle transformaties. De kennis die dit oplevert, hebben ze vastgelegd in het boek R.T.F.M! zodat ze deze kennis kunnen delen met de opdrachtgevers en iedereen die hier interesse voor heeft.

Sinds 2016 richt Onbezorgd Ondernemen de pijlen steeds meer op het begeleiden van organisaties en mensen in veranderprocessen. En met succes, gezien de vele organisaties die hun vertrouwen al hebben gegeven.

De leidende principes van Onbezorgd Ondernemen zijn vrijheid, groei en succes, waarbij vrijheid als het hoogst haalbare wordt gesteld. Wij werken zelf op deze wijze en dat gunnen we onze opdrachtgevers ook. Wij helpen daarom onze opdrachtgevers met behoud van het eigen DNA te groeien en te verbeteren .
Wij garanderen je vrijheid, groei en succes.

Reden van bestaan

Onbezorgd Ondernemen staat garant voor het helpen van mensen en organisaties met hun verandering naar vrijheid, groei en succes. Op deze wijze dragen wij ons steentje bij aan het continue zoeken van harmonie met jezelf, de mensen om je heen, de organisatie en de wereld. Harmonie die noodzakelijk is om ook de volgende generaties een mooie plek te kunnen bieden.

We zien al steeds meer een wereld ontstaan waarin mensen hun eigen route gaan bepalen. "Time flies, and you are the pilot." Een wereld gericht op vooruitgang, zonder dat dit ten koste gaat van de omgeving.

De wereld die wij zien ontstaan, bestaat niet uit individualisme maar uit verbondenheid. Met alles en iedereen. In deze wereld werken wij in harmonie en vol vertrouwen met organisaties en mensen die het lef hebben om volledig zichzelf te zijn.

We focussen sterk op de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu en op het realiseren van vrijheid, groei en succes. We ondersteunen leiders in dit proces van verantwoordelijkheid nemen. Onze opdrachtgevers geven aan dat we snel tot de kern weten door te dringen en een enorme veranderkracht toevoegen. Wanneer dan ieder zijn rol vol neemt, leidt dit tot een vrij, zorgeloos en ontspannen bestaan.

Waar we van houden
Wij vinden het geweldig wanneer mensen zichzelf durven te zijn en vanuit de pure IK hun verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Wij vinden het geweldig wanneer mensen leven vanuit hun hart en op deze wijze kijken naar de medemens en de wereld. Wij zijn dol op moeiteloze creativiteit en groei.

Waarin wij excelleren
Wij excelleren erin om snel en doeltreffend de diepste oorzaken van problemen boven tafel te krijgen.
Wij excelleren in het helpen van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waardoor de gewenste verandering op gang komt.
Wij excelleren in het succesvol maken van 0ndernemingen.
Wij excelleren in het werkplezier teruggeven aan directies, management en medewerkers.

Wat de wereld nodig heeft
Door de afhankelijkheden in onze maatschappij nemen we geen verantwoordelijkheid meer voor onszelf. We weten niet meer wie we echt zijn. De wereld heeft een mindshift nodig waardoor mensen en organisaties weer gaan ontdekken wie zij echt zijn. Zodanig dat ze hun eigen plek vol gaan nemen en leven. Dit zorgt ervoor dat de mensheid de juiste plek inneemt in het grotere geheel. De noodzakelijke stap om de balans tussen de mens en de aarde te herstellen.

Waarvoor we betaald worden
Wij ondersteunen directies en management van ondernemingen om te veranderen van problemen naar succes.
Om vrij van zorgen te ondernemen. Om in de juiste balans met hun omgeving te groeien.
Wij brengen inspirerende en leerzame boeken uit in de MENS serie.
En over deze boeken geven wij trainingen en lezingen om mensen te inspireren.