Opleiding, training en workshops

Regie op de verandering naar onbezorgd ondernemen

Word ook een expert in veranderen

We vertelden enthousiast een opdrachtgever onze plannen over het opleiden van mensen in onze bril op veranderen.. Zijn reactie was veelzeggend: “dan gooi je je unieke bestaansrecht weg!” Onze reactie was tekenend voor ons: “Nee, dan realiseren wij juist ons bestaansrecht…”

Kennis heeft geen eigenaar, het is energie. Net als wij. Het leuke van kennis delen is dat het zich vermenigvuldigd. Vanuit dit principe bieden we de opleidingen aan.

Onze opleidingen hebben we verdeeld in een kennismaking (basismodule Onbezorgd Leiderschap) en een verdiepende training van drie trainingsmomenten (opleiding Onbezorgd leider en veranderaar). In de laatste opleiding leer je echt om met verandering aan de slag te gaan als leider of als staflid/adviseur. Je leest er alles over op de betreffende pagina’s.
Belangrijk is wel dat de basismodule de entree is tot de opleiding Onbezorgd leider en veranderaar.

De reden van de knip tussen de twee opleidingen is dat je na de kennismaking nog een keuzemoment voor jezelf hebt: ga ik door of niet. De bril die wij je aanreiken wijkt flink af van wat doorgaans gebruikelijk is. We gaan dus wel wat schenen bezeren, wees gewaarschuwd. 

Opzet%20opleidingsprogramma%20Onbezorgd%20Ondernemen
Wat levert het je uiteindelijk op?

- Rust en energie, je krijgt er weer zin in.
- Je kunt weer genieten van veranderingen.
- De omgeving en de mens het werk laten doen (organisch proces); het kost veel minder moeite.
- Je kunt omgaan met emoties van jezelf en anderen.
- Je belicht gedrag en patronen anders en laat de verantwoordelijkheid bij degene zelf.
- Voorkomen van symptoombestrijding en geldverslindende noodverbandjes.