Opleiding
Onbezorgd leider en veranderaar

Lees verder
Opleiding Onbezorgd leider en veranderaar

De opleiding tot Onbezorgd leider en veranderaar bestaat uit 3 bijeenkomsten (modules). De Basismodule Onbezorgd leiderschap is vereist om deze opleiding te kunnen volgen; hier leggen we de basis van de bril die wij je aanreiken tijdens de gehele opleiding.

De opleiding wordt vanwege verantwoordelijkheidsgebied gericht gegeven aan twee doelgroepen;
- ondernemers, directie en management
- adviseurs, projectleiders en stafmedewerkers

Leereffect voor ondernemers, directie en management:
Je bent de onbezorgde leider die rust en vertrouwen uitstraalt en in staat is zijn organisatie te laten floreren.

Leereffect voor adviseurs, projectleiders en stafmedewerkers:
Je bent als adviseur van onmisbare waarde voor de sleutelfiguren in jouw organisatie, omdat jij hen kunt spiegelen op de meest fundamentele zaken van de organisatie en destructieve onderstromen. Je bent hierbij ook nog eens in staat om vanuit jouw positie organisatieveranderingen te begeleiden met een succesvol resultaat.

Wat kun je na de opleiding Onbezorgd leider en veranderaar?

* Je doorziet de bron van problemen waardoor je betere interventies kunt doen;
* Je bent in staat om een verandering op gang te krijgen met een duidelijke bestemming;
* Je bent je bewust van je eigen blinde vlekken en de overleving mechanismen van de organisatie;
* Je hebt handvaten om niet ingezogen te worden in destructieve patronen;
* Je bent in staat anders te kijken naar weerstand en (negatief) gedrag van mensen;
* Je houdt de verandering op gang met gerichte interventies;
* Je pelt de verandering af tot hapklare brokken en kleine veranderstappen;
* Je hebt de vaardigheid om te vertragen, om vervolgens te versnellen;
* Je beheerst de basishouding van onbezorgd leiderschap;
* Je bouwt de verandering op vanuit het fundament van de organisatie.

Wat levert dit op?

* Veranderingen kosten minder moeite;
* Je behoudt je energie en een fit gevoel;
* Problemen lossen als sneeuw voor de zon op;
* De organisatie (lees: medewerkers) beweegt ineens mee met de verandering;
* Je ziet ineens overal mogelijkheden voor groei: de kwartjes vallen...;
* Je bent in control, hebt rust en bent een onbezorgd leider;
* Blokkades die onoverkomelijk bleken, lossen ineens op. Het verleden heeft geen belemmerende invloed meer op het heden;
* Productiviteit van de medewerkers neemt toe;
* Je bent een magneet voor nieuwe medewerkers, klanten en leveranciers.

Inhoud opleiding

Deze opleiding bestaat uit drie opleidingsmomenten van 16.00 - 21.00 uur. 

Hoe kom ik vanuit de kern in control en realiseer ik succesvol doelen?

* Bouwen van een stevig fundament voor de organisatie vanuit de wortels;
* Een magneet zijn voor medewerkers, klanten en leveranciers;
* Realiseren van een structureel optimale uitwisseling met de omgeving;
* Hoe ziet de toekomst eruit wanneer je in control bent?;
* Duiden en uitwerken huidige situatie (op basis van onderzoek vertragingskamer);
* De veranderenergie losmaken in de organisatie;
* In beeld brengen van belemmerende/destructieve patronen en stimulerende patronen in de eigen werkomgeving;
* Inzichtelijk maken van los te laten gewoonten, overtuigingen per doelgroep; 
* Erkenning geven aan verleden en functionele bijdragen / mechanismen / overtuigingen;
* Oefenen met loslaten en voorbeeldgedrag van sleutelfiguren;
* Veranderen met het einde voor ogen;
* De veranderstappen van nu naar straks.

Hoe houd ik de verandering op gang en doe ik effectief veranderinterventies?

Tijdens module 2 gaan we de veranderstappen en acties helemaal plat slaan tot concrete brokken en gedragsregels. Hoe concreter en kleiner de stap hoe effectiever de verandering verloopt voor iedereen. Het is de kunst van de veranderbegeleider om de medewerker te faciliteren bij het concreet maken, verantwoordelijkheid niet over te nemen en zonder oordeel vertrouwen te geven.

De handreikingen voor interventies, jouw houding/gedrag om de verandering op gang te houden en een verdere detaillering van de veranderfasen krijg je in deze training.

* Herhaling van de systemische basishouding en de uitgewerkte casus “inladen” voor resterende deel; 
* De veranderfasen, van rouwen tot succes vieren;
* Formuleren van acties en gedragsregels die bijdragen aan in-control komen (op basis van 7 S-en model);
* Gerichte interventies per veranderfase (per doelgroep).

Hoe blijf ik in control en beweeg ik tegelijk mee met de veranderende wereld om mij heen?

Tijdens de laatste module leren we je de kunst van het vertragen om vervolgens te kunnen versnellen zodat het ondernemen, veranderen en evolueren voor je gaat werken. Vertragen is nodig om buiten je eigen perceptie te anticiperen op datgene wat leeft in de onderstroom van een organisatie en nodig is om als organisatie te evolueren naar de volgende stap. Dit laatste is van belang omdat in de wereld alles met alles samenhangt. 

- Korte herhaling van opleidingsdagen 1 en 2;
- Veranderingen, bedreigingen en succes in relatie tot instabiliteit binnen de organisatie;
- Overlevingsmechanismen van een organisatie bij instabiliteit;
- De kunst van het vertragen in plaats van symptoombestrijding;
- Handvaten voor vertragen;
- Interventies om stabiliteit te realiseren;
- Ruimte vrijmaken voor “snoeien”, erkenning en creatie;
- Oogsten en acceptatie instabiliteit als signaallamp.

Praktische informatie

Voor 2020 hebben we drie opleidingsrondes (= module 1, 2 en 3) ingepland voor elke doelgroep. Wanneer de wachtlijst teveel groeit, zullen we extra opleidingsrondes inplannen. Wanneer een ronde vol is, schrijf je dan dus wel in! 

Data voor ondernemers, directie en managers

Data voor adviseurs, projectleiders en staf medewerkers

Tijd

Locatie

Prijs

Inclusief

Ronde 1:
06-02 / 27-02 / 19-03-2020
Ronde 2:
22-04 / 13-05 / 03-06-2020
Ronde 3:
01-10 / 29-10 / 19-11-2020

Ronde 1:
13-02 / 05-03 / 26-03-2020
Ronde 2:
06-05 / 27-05 / 17-06-2020
Ronde 3:
08-10 / 05-11 / 26-11-2020

16.00 - 21.00 uur (driedaagse opleiding)

Zuiderplein 37
8911 AP Leeuwarden

€ 1.125,- excl. 21% BTW
Betaling voor aanvang van de opleiding

Koffie, thee en avond maaltijd

In house?

Wanneer je deze opleiding inhouse wilt geven voor meerdere collega’s, informeer dan naar de mogelijkheden.