beste ondernemer,
geloof jij nog in toeval?

succes is een bewuste keuze

Enkele opdrachtgevers van Onbezorgd Ondernemen

Friesland Campina Leeuwarden
Horjus Dronrijp

Wij garanderen vrijheid, groei en succes

Jij bent de leider met ambities. Maar de organisatie lijkt vastgelopen. De ellende vreet alle energie op en het gaat zelfs ten koste van je gezondheid. Het gapende gat tussen jou en je medewerkers maakt dat jij je alleen voelt staan. Alsof je medewerkers een geheel andere taal spreken. Je bent volledig uit control. Alles wat je doet lijkt de boel alleen maar te verslechteren. Ziekteverzuim, apathische medewerkers, roddelen, eigen straatjes schoon vegen, angst.

Hoe doorbreek je deze ellende? Hoe kom je weer in control? Hulp inroepen voelt misschien als falen. Maar wat zou erger zijn: de boel ineen laten storten of toch ondersteuning inschakelen? 

Onbezorgd Ondernemen is de vaste partner van vele directies en managementteams bij hun veranderproces van ellende naar het moeiteloos realiseren van gezonde ambities.

We werken als tijdelijke passanten vanaf de zijlijn, we nemen de boel niet over! Als specialisten in veranderprocessen ondersteunen wij jou als leider om de juiste interventies te doen, zodat de problemen echt oplossen. Interventies op het fundament van de organisatie. Het fundament voor vrijheid, groei en succes.

Ontdek hoe jouw bedrijf er voor staat

Onze onderzoeksmethode Wortels van de mist in een light variant.

Doe de gratis quick scan Wortels van de mist en ontdek binnen 10 minuten welke onderstromen in je onderneming jou tegenhouden om echt te kiezen voor succes.

start de quick scan
“Het is verbazingwekkend wat er uit zo’n quick scan kan komen. Ik heb hem onder jullie begeleiding uiteindelijk nog een keer met mijn MT gedaan. Over de verschillen zijn we toen in gesprek gegaan.
Prachtig hoe dan ineens alles helder wordt."

directeur MKB

Succesgarantie

De crux van een succesvolle verandering zit niet aan de bedrijfskundige kant van een organisatie, maar in de mens. Daarom hebben we ons gespecialiseerd op de mens in verandering en hebben we een score van 100% succes.

Als wij klaar zijn, is het rendement sterk verbeterd, ben je als leider weer in control, komen nieuwe klanten en medewerkers spontaan binnen lopen, neemt de tevredenheid van de medewerkers weer toe en is de balans tussen werk en privé sterk verbeterd. 

Als wij klaar zijn, ervaar je weer vrijheid, groei en succes.

Lees onze voorwaarden

We vragen ook wat van jou...

sleutel tot succes

Jij beseft dat jij als leider de sleutel bent voor het succes.  
Jij en niemand anders.

commitment

Je committeert je voor de volle 100% aan het veranderproces. 
Als jij je committeert, doen wij het ook.  

vertrouwen

We kunnen alleen ons werk goed doen als jij je vertrouwen geeft. 
Zelfs wanneer het even niet zo leuk is. 

zijlijn

Je laat ons vanaf de zijlijn de organisatie weer sterk maken. 
Je snapt dat wij niet instappen om noodverbandjes aan te leggen.

Wanneer je nu ja zegt tegen onze succesgarantie en tegen de voorwaarden die we hiervoor stellen, dan willen we graag met jou en je onderneming aan de slag. 

bedrijfsanimatie