Altijd waarde toevoegen!

onze diensten

De twee basis processtappen

Onze diensten zijn onder te verdelen in twee basisprocesstappen: 

1. In control komen (klik voor meer informatie)

Om te weten welke beweging je moet gaan maken om je doel te bereiken, moet je eerst weten waar je staat. Voor stap 1 ‘In control komen’ hebben wij diverse onderzoeksinstrumenten ontwikkeld die daarbij helpen. De belangrijkste is ons onderzoeksinstrument Wortels van de mist. De lightvariant hiervan is de Vertragingskamer. Beide onderzoeken brengen in beeld waar de organisatie niet in control is en waar dus symptomen zijn waar de mensen in de organisatie (maar ook klanten en leveranciers) last van hebben.
Hier wordt de basis gelegd om gecontroleerd te gaan groeien. Het resultaat van deze stap is dat inzicht is verkregen in belemmerende en stimulerende gedragspatronen waardoor je gerichte acties kunt gaan doen om in control te komen.

Bij het doorbreken van gedragspatronen om in control te komen begeleiden, trainen en coachen wij directie en management bij het doen van acties die bijdragen aan het realiseren van onbezorgd ondernemen. Wij maken de organisatie sterker, zodat directie en management zelf in staat is om belemmerende gedragspatronen te herkennen en te doorbreken. De belangrijkste dienst hierbij is onze begeleiding van de verandering. Bewust noemen wij het geen verandermanagement, omdat verandering simpelweg niet te managen is. We kunnen hooguit handreikingen aanbieden om het veranderproces van mens en organisatie te faciliteren. 

2. Gecontroleerd meebewegen met de omgeving 

Bij stap 2 ‘Gecontroleerd groeien’ ga je nu groeien naar jouw doelstelling. Doordat je nu in control bent, ontstaat ruimte voor ontwikkeling. En ontwikkeling betekent automatisch verandering. 

Elke organisatie kent zijn eigen problemen. Wanneer de organisatie goed functioneert, zijn de problemen goed te overzien. Echter, wanneer er teveel problemen zijn voelt dat aan als een mist in je hoofd. Waar begin je? Alles lijkt met alles samen te hangen.
Met het door ons ontwikkelde onderzoeksinstrument Wortels van de mist zijn wij in staat op een snelle en doeltreffende wijze de bron van de problemen boven water te halen. Bekijk de animatie om te zien hoe problemen ontstaan en wat je er aan kunt doen.

Het zal je duidelijk zijn dat wij niet doen aan symptoombestrijding. Niet alleen kost het heel veel geld en moeite, het levert uiteindelijk ook niks op. Door het onderzoek Wortels van de mist traceren wij waar de angel zit van de problemen. 

Werkwijze

 Wanneer wij de opdracht krijgen voor een onerzoek, bespreken we eerst met de opdrachtgever welke categorieën medewerkers te identificeren zijn, zonder dat wij resultaten terug kunnen herleiden tot een enkel persoon. Voorbeelden van veel voorkomende indelingen zijn leeftijdsklasse, opleidingsniveau, afdelingen en functies. Ook bedrijfsspecifieke indelingen kunnen worden toegevoegd, zoals ‘begane grond’ versus ‘eerste verdieping’.
De indeling van medewerkers in categorieën geeft later bij de interpretatie van de resultaten een beter beeld van mogelijke spanningsvelden.

Wanneer wij de categorieën hebben ingebouwd in de vragenlijst, krijgen alle medewerkers van de organisatie een link naar een vragenlijst. In de regel krijgen de medewerkers 2 weken de tijd om deze lijst in te vullen. Zodra de deadline is afgelopen verwerken wij de gegevens en beschouwen wij ze volgens systeem-fenomenologische principes. De rapportage bespreken wij in een dialoog met de directie of het managementteam, alwaar een verdere verdiepingsslag gemaakt wordt. Deze dialoog is noodzakelijk om de gevonden gedragspatronen te kunnen herleiden naar de wortels van de organisatie. Deze dialoogsessie duurt in de regel een gehele dag. De resultaten verwerken wij in het uiteindelijke rapport, die de opdrachtgever nadien toegestuurd krijgt. In de rapportage staan ook concrete handvatten voor de opdrachtgever voor het doen van interventies die de verbinding met de wortels van de organisatie herstellen. 

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek is dat je haarscherp in beeld hebt welke symptomen (problemen) spelen in de organisatie, welke gedragspatronen deze symptomen veroorzaken en hoe deze gedragspatronen zijn ontstaan. Met deze inzichten ben je in staat om met gerichte interventies de balans te herstellen vanuit de wortels van de organsiatie.

Een opdrachtgever aan het woord: Bouwbedrijf Lont BV


De Vertragingskamer is de light variant van Wortels van de mist.
Het is een beperkt onderzoek dat jou als leider in staat stelt om snel te thermometer in een groep te steken en de onderstroom boven water te halen. We noemen het bewust een ‘vertragingskamer’, omdat het je helpt om letterlijk even te vertragen. Vertragen om de boel weer even scherp op het netvlies te krijgen, zodat je daarna weer kunt versnellen. 

Werkwijze

In een beperkte groep zoals bijvoorbeeld een afdeling of een MT, wordt de basis vragenlijst van Wortels van de mist uitgezet. Alle deelnemers vullen de vragenlijst in. Aan de hand van de resultaten bepalen wij de top 5 belemmerende patronen die vervolgens via een dialoogsessie van een dagdeel door onze managing partners besproken worden in het team.

Zoals al eerder gezegd: veranderingen zijn niet te managen. We kunnen het hooguit begeleiden en faciliteren. Een goed veranderproces focust op zowel de harde kant, ook wel de bedrijfskundige kant genoemd, en de zachte kant. Deze zachte kant noemen wij de onderstroom in een organisatie. Hier wordt de verandering geborgd in nieuwe gedragspatronen. 

Onze rol is vooral om de organisatie, en dan specifiek de leiders van de organisatie, te coachen en te begeleiden in het veranderproces. Wij staan zoveel als mogelijk aan de zijkant, zodat we de organsiatie niet verzwakken. Want als we de boel over zouden nemen, maken we de organisatie zwakker in plaats van sterker. 

Fusies zijn een verhaal apart. We zijn geen specialist als het gaat om de juridische en financiële kant van fusies. Laat dat helder zijn. Wel zijn wij specialist als het gaat om het bouwen van een geheel nieuwe samenhangende organisatie. 

Vaak zien we na een fusie dat er een stammenstrijd heerst tussen de oude bloedgroepen van de fusiepartners. “Zo doen wij dat niet” horen we vaak. Door de organisatie opnieuw op te bouwen vanaf de wortels ontstaat een geheel nieuwe organisatie die de sterktes van beide bloedgroepen tot bloei laat komen. We zetten diverse onderzoeks- en begeleidingsinstrumenten in om de leiders van de nieuwe organisatie te helpen een florerende organsiatie te bouwen. 

Het resultaat is dat binnen afzienbare tijd deze organisatie staat. En dus niet een jarenlange onderhuidse strijd tussen de oude bloedgroepen. Zonde van de tijd, geld en energie die daarmee verloren gaat. 

Naast groepsbegeleiding coachen wij ook individueel. Bij coaching kijken we niet alleen naar de persoonlijke thema’s van de coachee, we kijken ook naar de systemische context in de organisatie. Door onze jarenlange ervaring als coach weten we waar we over praten. Door de diverse brillen die wij hanteren, kunnen we vaak snel en doeltreffend een persoon weer goed in zijn/haar vel en rol krijgen. 

De brillen die wij hanteren zijn energie/kwantumfysica, psychosomatiek, psychologie, systeem fenomenologie, PSYCH-K en vele anderen. Al naar gelang de vraag maken wij samen met de coachee een gefundeerde keuze voor de coachmethode.